ارتباط با ما

گروه بین المللی ماهران باتاب فردا

مرکز ماهران باتاب فردا بعنوان یک شرکت مشاور ثبت شده به شرکت ها و سازمان های مختلف و همچنین متقاضیان محترم ارائه خدمات دارد.

این مرکز با ارائه خدمات مشاوره و اجرایی در حوزه :

مشاوره و ثبت و صدور استانداردهای ایزو و ایمنی بین المللی

 آموزش و مشاوره در حوزه های فنی و مهندسی و استانداردهای بین المللی

 اخذ رتبه پیمانکاری

 دریافت رتبه انفورماتیک

 مشاوره و دریافت مجوز یا صلاحیت اداره کار

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

به متقاضیان محترم در جهت رسیدن به موارد درخواستی کمک خواهد کرد.

شماره تماس های مرکز

ایمیل مرکز

INFO@IHCERT.COM
INFO@BATABISO.COM