ایمنی

آیا تمامی افرادی که ایمنی آموزش دیده اند از اصطلاحات و تعاریف ایمنی آگاهند؟

این تعاریف کجا کاربرد دارد؟

چند درصد از آموزش پذیران این تعاریف را با دقت مطالعه میکنند؟

انواع تعاریف و اهمیت آنها

در بررسی از اصطلاحات و تعاریف ایمنی ابتدا باید میزان اهمیت آن را مشخص کرد.

قطعا وقتی در حوزه ایمنی آموزش میبینید در صورتی که به خوبی از اصطلاحات آن آگاهی نداشته باشید نمیتوانید به درستی آن را درک کنید.

تعاریف به آموزش پذیران در درک درست ایمنی کمک میکنند.

در اینجا برخی از مهمترین تعاریف را که در دوره های آموزشی مهم تکرار شده است ، بیان میکنیم:

حادثه ناشی از کار: رویدادي است غیر منتظره که در هنگام کار روي میدهد و جریان عادي کاررا متوقف میسازد .

همچنین داراي پیامدهاي جسمی و روانی براي کارگران و خسارات اقتصادي براي شرکت یا سازمان نیز می باشد.

برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهاي انسانی، اجتماعی و صنعتی جدي میشوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاري، تأثیر معنی داري بر بهرهوري و تولید خواهد داشت .

نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر روي نیروي کار میباشد.

حادثه ناشی ازکار مطابق قانون تامین اجتماعی :

شامل حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق میافتد.

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که:

بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.

یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.

اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به

کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد.

ایمنی: ایمنی به معنی در امان بودن از خطر و میزان دوري از خطر است.

خطر (مخاطره): هرعامل داراي انرژي که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد میتواند عامل خطر محسوب شود.

ریسک: ریسک حاصلضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن است.

ریسک به معنی شانس قرار گرفتن در معرض خطر و ایجاد حادثه می باشد.

درجه بندي ریسک، اولویت اصلاح و اقدامات اصلاحی مربوط به آن را مشخص میسازد.

دلیل اهمیت ایمنی و آموزش آن

طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) سالانه حدود 270 میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد.

در واقع هر سال بیش از دو میلیون نفر در اثر حوادث و بیماریهاي ناشی از کار جان خود را از دست میدهند.

بیش از 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص مییابد.

بنابراین در صورتی که به ایمنی در سازمان ها توجه شود میتوانیم این هزینه را به میزان زیادی کاهش دهیم.

هر حادثه شامل دو نوع هزینه می باشد:

هزینه مستقیم و غیر مستقیم.

این هزینه ها اصطلاحا از الگوی کوه یخ پیروی میکند.

هزینه های مستقیم بخش کوچک و قابل رویت حوادث می باشند.

این در صورتی است که هزینه های غیر مستقیم بخش بزرگ و غیر قابل رویت می باشند.

این هزینه ها عموما 4 تا 10 برابر هزینه های مستقیم هستند.

در استاندارد HSE میتوان فرآیندهای مختلف را در این حوزه شناسایی نمود.

HSE و آموزش آن

ما با کمک کارشناسان خود اقدام به برگزاری دوره های اموزشی ایمنی و HSE مینماییم .

این دوره ها عموما برای سازمان ها و متقاضیان برگزار میگردد.

برای شرکت در دوره ها با ما در تماس باشید.

ماهران باتاب فردا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *